ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Στον παρόντα Δικτυακό Τόπο δεν χρησιμοποιούνται cookies για να συλλέγονται προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες. Ωστόσο, χρησιμοποιείται η τεχνολογία που ονομάζεται «Cookies» στα πλαίσια χρήσης της υπηρεσίας Google Analytics σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που ισχύουν όσον αφορά τη χρήση αυτής. Η Google Analytics μας βοηθά να αναλύσουμε τη χρήση του ιστοτόπου μας με μεγαλύτερη ακρίβεια, παρέχοντάς μας ανώνυμα δεδομένα επισκεψιμότητας, δίνοντάς μας έτσι τη δυνατότητα να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα αυτού.

Το cookie γενικά είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στον Η/Υ σας από πάροχο διαδικτύου, εφόσον συμφωνείτε, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies, ανάλογα πάντοτε με τη φύση τους.

Αν επιθυμείτε οποτεδήποτε να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα της GSK CH AE να παρακολουθεί τις διαδικτυακές σας δράσεις δια του παρόντος, μπορείτε να διαγραφείτε από το σχετικό λογισμικό εντοπισμού τρίτου συνεργάτη της εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση του provider (http://www.omniture.com/en/privacy/2o7) και ακολουθείστε τις Οδηγίες Διαγραφής. Η διαδικασία διαγραφής απαιτεί να επιτρέψετε την τοποθέτηση ενός cookie στον υπολογιστή σας που υποδεικνύει ότι δεν επιθυμείτε τον εντοπισμό σας από τη GSK CH ΑΕ. Εάν διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή σας, ο εντοπισμός θα επαναληφθεί